Volební desatero a jeho plnění.

17.08.2018

Víme, že málokdo čte celý volební program, proto jsme vám z něj vybrali deset nejdůležitějších bodů. Nejsou to samozřejmě všechny věci, které chceme v Ostrově prosadit. Kompletní program najdete níže. Všechny body v něm jsme pečlivě promýšleli, ale i propočítali. Myslíme si, že je Ostrov potřebuje, ale že na ně i má prostředky.

 1. Pocit bezpečí je důležitý pro každého z nás. Chceme, aby se v Ostrově cítili zase všichni BEZPEČNĚ. Prosadíme zvýšení bezpečnosti v problematických lokalitách, a to především na Mírovém náměstí a ve vnitroblocích
  Městská i státní police postupně vytlačuje nepřizpůsobivé z Mírového náměstí a bude pokračovat i v dalších lokalitách (Tylova, Májová, Krušnohorská). Zřídili jsme domovníky v problémových domech 618 a 619. Podle přání občanů jsme instalovali kameru do Krušnohorské ulice, které přispěla ke zklidnění této lokality. Pro rok 2022 jsme získali dotaci na novou kameru do Májové ulice.
   2. Nebudeme investovat do nesmyslných a megalomanských projektů, které by navíc v budoucnu městu přinesly jen vysoké náklady na provoz

Zastavili jsme projekt přestavby objektu Myslivna na městský hotel, minipivovar a wellness. Zvláště v době pandemie Covid-19, kdy byly hotely i restaurace zavřené se ukázalo, že tento projekt byl nesmyslný od počátku. Dnes v Myslivně vznikají nové nájemní byty.

Obezřetným investováním v Ostrovské teplárenské jsme udrželi cenu tepla pro Ostrovské domácnosti na stejné výši, jako byla v roce 2021 a je nejnižší v regionu. V teplárně jsme vybudovali nové kotle na biomasu a uhlí a tak spolu s kogenerační jednotkou na plyn máme jistotu, že se našim domácnostem dostane vždy teplo i teplá voda.

3. Ostrov bude zase ZAHRADNÍM MĚSTEM. Zasadíme se o výsadbu keřů i stromů, vhodných do města. Včasné a dostatečné sbírání odpadků, sekání trávy, parkové úpravy, čištění chodníků a komunikací a hrabání listí považujeme za samozřejmost. Ve městě bude opět čisto.

  Byla zřízena komise pro životní prostředí, připravuje se projekt revitalizace zeleně na Hlavní třídě. Vysadili jsme nové aleje ovocných stromů v aleji do Květnové. Dokončuje se projektová dokumentace na komplexní revitalizaci zeleně na Hlavní ulici tak, aby kvetla od jara do podzimu.


  4. Jedním z hlavních projektů bude komplexní rekonstrukce DOMU KULTURY, stávající stav je ostudou našeho města.

V domě kultury byla vyměněna okna a začalo se šetřit na nákladech na energie. Byla opravena a umyta fasáda podle pokynu státní památkové péče. Je připravena projektová dokumentace na revitalizaci i interiéru. Tento projekt chceme přihlásit do Národního plánu obnovy.

 • 5. Zoufalá situace s parkováním v Kollárově ulici potřebuje konečně vyřešit. Tím bude nové PARKOVIŠTĚ NA JÁCHYMOVSKÉ ulici mezi semafory a Tescem, které bude pod dohledem kamerového systému.
 • Bylo postaveno 130 nových parkovacích míst. Celkem za volební období bylo ve městě zřízeno přes 300 nových parkovacích míst.
 • 6. Nepřipustíme zřízení dalších ubytoven pro sociálně nepřizpůsobivé a u těch stávajících omezíme vyplácení doplatků na bydlení. Je to jen kšeft s chudobou.
 • Bylo přijato opatření obecné povahy, které zamezuje vyplácení doplatků na bydlení v některých lokalitách města. Bohužel ústavní soud tuto možnost regulovat obchod s chudobou zrušil.
 • 7. Změníme pravidla pro přijímání žádostí na přidělení městských bytů. Mimořádně budou přidělovány byty jen hendikepovaným, seniorům v domově s pečovatelskou službou a v holobytech.
 • Pořadníky na byty se otevřely, ale nově je podmínkou doložit pracovní smlouvu. Mimořádná přidělení bytů byla snížena jen na skutečně potřebné mimořádné situace. Byl zřízen tzv. krizový byt pro nouzová opatření.
 • 8. Budeme rozvíjet projekt SENIOR EXPRESS, který se osvědčil. Pro děti z místních částí chceme zavést školní autobus
 • Snížili jsme věk pro tuto službu na 65 let a rozšířili provozní dobu na čas od 7.00 do 16.00 každý všední den. Získali jsme dotaci na nové vozidlo a od roku 2022 budou v Ostrově jezdi Senior expressy dva. Pro děti ze Kfel jezdí školní autobus.
 • 9. Snížíme nájemné za zahrádky na polovinu. Nepřipustíme rušení stávajících zahrádek, bez toho, aby se vybudovala nová zahrádkářská lokalita. Budeme hledat lokality pro nové zahrádky. V našem městě se jedná o tradiční volnočasové aktivity a není důvod tyto aktivity více nepodporovat
 • Nájemné za zahrádky bylo sníženo na ½, je hotová studie na novou lokalitu Nad Paposem, kde jsme získali pozemky od soukromého vlastníka.

  10. Základem je nezadlužené město. Chceme i nadále používat při městském hospodaření používat rozum a šetrné nakládání s městskými financemi, jsou to vaše peníze.
  Celé volební období jsme hospodařili s přebytkovými rozpočty. Navýšili jsme Fond budoucnosti na 75 miliónů Kč.
ODS Ostrov ® 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky