Volební program 2018

16.08.2018

Ostrov, bezpečné a zelené město pro život


Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

Pocit bezpečí je důležitý pro každého z nás. Chceme, aby se v Ostrově cítili zase všichni bezpečně. Prosadíme zvýšení bezpečnosti v problematických lokalitách, a to především na Mírovém náměstí a ve vnitroblocích.

Chceme, aby služebna městské policie zůstala v centru města. Je to důležité nejen pro prevenci kriminality.

Postavíme novou hasičskou stanici na místě bývalého zahradnictví.

Zajistíme bezpečná místa pro přecházení tam, kde chybí například u Lidlu, u Tesca a v dalších lokalitách.

Preventisté kriminality musí začít působit především v problémových lokalitách a také v době, kdy je jich třeba, tzn. odpoledne a večer. Jinak nemají smysl.

Postavíme kruhový objezd u 1.ZŠ

Správa městského majetku 

Nebudeme investovat do nesmyslných a megalomanských projektů, které by navíc v budoucnu městu přinesly jen vysoké náklady na provoz.

Musíme vyřešit problém zvaný Myslivna. Tento objekt nabídneme k prodeji, a pokud se prodej nezdaří, tak z objektu uděláme byty k pronájmu.

Ostrov bude zase ZAHRADNÍM MĚSTEM. Zasadíme se o výsadbu keřů i stromů, vhodných do města. Včasné a dostatečné sbírání odpadků, sekání trávy, parkové úpravy, čištění chodníků a komunikací a hrabání listí považujeme za samozřejmost. Ve městě bude opět čisto.

Jedním z hlavních projektů bude komplexní rekonstrukce Domu kultury, stávající stav je ostudou našeho města.

Zoufalá situace s parkováním v Kollárově ulici potřebuje konečně vyřešit. Tím bude nové parkoviště na Jáchymovské ulici mezi semafory a Tescem, které bude pod dohledem kamerového systému.

Vybudujeme nová parkovací stání v Družební ulici pod dohledem kamerového systému.

Opravíme i zbytek chodníků a silnic, budeme preferovat celkovou opravu před záplatováním.

Budeme pokračovat v revitalizaci vnitrobloků (mj. v Tylově ulici a mezi Horskou a Boreckou ulicí)

Stranou by neměly být ani místní části, po odkanalizování Dolního Žďáru potřebuje připojení na kanalizaci i Květnová, Kfely a Horní Žďár.

Také chceme, aby ve Kfelích, Květnové, Moříčově, Vykmanově a všech ostatních bývalých obcích bylo funkční dětské hřiště a klidné místo pro posezení.

Budeme řešit vjezd na staré město, tedy lokalitu "U Brány". Nejde jen o parkoviště, které neodpovídá potřebám, ale také nevzhledný vjezd na Staré náměstí. 

Výchova, vzdělávání, kultura a využití volného času 

Dostavíme novou tělocvičnu u ZŠ J.V.Myslbeka, bude sloužit jak pro školu, tak pro veřejnost.

Zlepšíme úroveň poskytovaných služeb během společenských akcí v Domě kultury. Do Ostrova se dostávají stokrát ohraná divadelní představení, chceme, aby se Dům kultury stal centrem kultury pro Ostrov i celé okolí.

Prostory v Domě kultury chceme poskytnout kulturním spolkům, klubům, nositelům kultury. Se zánikem klubu Experiment např. zmizel alternativní prostor pro středoškoláky, přednášky, koncerty. Své místo by také měli mít v DK filatelisté, amatérští filmaři a mnoho dalších zájmových skupin.

Chceme vrátit Dětskému festivalu Oty Hofmana důstojné místo na kulturní scéně Ostrova.

Nemá smysl stavět megalomanskou sportovní halu, když už jednu halu ve městě máme. Proto budeme usilovat o získání sportovní haly u gymnázia do majetku města a zajistíme její přestavbu.

Připravíme revitalizaci Boreckých rybníků a zřídíme zde venkovní posilovnu pro veřejnost, především pro seniory.

Podpoříme dobrovolnické spolky a pomůžeme s konáním akcí, které vzniknou z jejich činnosti.

Sociální politika a bydlení 

Nepřipustíme zřízení dalších ubytoven pro sociálně nepřizpůsobivé a u těch stávajících omezíme vyplácení doplatků na bydlení. Je to jen kšeft s chudobou.

Domov pro seniory na Hlavní ulici byl zanedbáván, přitom si zaslouží generální rekonstrukci. Tu prosadíme.

Sociální služby ve městě mají sloužit především nám, Ostrovákům, proto prosadíme, aby měli přednost při přijímání naši občané. Ve Stacionáři opravíme a zkulturníme jeho zahradu.

Změníme pravidla pro přijímání žádostí na přidělení městských bytů. Mimořádně budou přidělovány byty jen hendikepovaným, seniorům v domově s pečovatelskou službou a v holobytech.

Budeme garantovat, že vybrané nájemné z městských bytů bude použito výhradně na jejich opravy a rekonstrukce.

Připravíme pozemky mezi Penny Markety pro výstavbu bytových domů, přivedeme k hranici pozemků nezbytné sítě včetně tepla. Určitě budeme hledat developera, který by postavil nové byty nebo RD ve městě.

Budeme rozvíjet projekt SENIOR EXPRESS, který se osvědčil. Pro děti z místních částí chceme zavést školní autobus. 

Podpora podnikání 

U podlimitních zakázek, budeme v rámci platné legislativy preferovat spolehlivé místní podnikatele a živnostníky, protože oni dávají práci Ostrovákům.

Prosadíme kratší splatnost faktur proplácených městem místním podnikatelům. 

Životní prostředí

Snížíme nájemné za zahrádky na polovinu. Nepřipustíme rušení stávajících zahrádek, bez toho, aby se vybudovala nová zahrádkářská lokalita. Budeme hledat lokality pro nové zahrádky. V našem městě se jedná o tradiční volnočasové aktivity a není důvod tyto aktivity více nepodporovat

Vandalismus, graffiti, černé skládky, nepořádek, přemnožení hlodavci, psí výkaly a podobné věci v našem městě nás vedou k tomu, že chceme prosadit projekt Čistý Ostrov. Pomocí internetu, mobilních telefonů, soutěží i osvěty zapojíme širokou veřejnost do péče o své okolí. I k tomu bude sloužit bezplatná telefonní linka na městskou policii.

Městský útulek je dobře spravován, ale zaslouží si rekonstrukci. Také chceme, abyste měli větší přehled o tom, kteří psi potřebují vaši pomoc. K tomu pomůže měsíčník, internet i kabelová televize.

Řízení města 

Základem je nezadlužené město. Chceme i nadále používat při městském hospodaření používat rozum a šetrné nakládání s městskými financemi, jsou to vaše peníze.

Úřad bude řízen efektivně, bez navyšování počtu úředníků.

Prosadíme odbavovací SMS systém na odboru dopravně správním a také tam, kde to jde on-line komunikaci přes internetové formuláře městského úřadu.

Zdravotnictví 

Chceme přilákat praktické lékaře i ambulantní specialisty, kteří v Ostrově chybí, nebo v budoucnu budou chybět.

Ve spolupráci s vlastníky polikliniky vybudujeme bezbariérový přístup u hlavního vchodu. 

Doprava 

MHD vrátíme na úroveň před založením Dopravního podniku Ostrov, s.r.o. Jednoduchý a levný dopravní systém MHD Ostrov propojený se Senior Expressem a linkami MHD Karlovy Vary je pro potřeby města naprosto dostačující. 

Cestovní ruch 

Budeme investovat do rekonstrukce historických a kulturních památek v majetku našeho města. 

ODS Ostrov ® 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky