Kompletní volební program pro volební období 2022 - 2024

11.08.2022

Zde vám představujeme kompletní volební program pro volební období 2022 - 2024

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

Budeme pokračovat v rozšiřování kamerového systému do dalších lokalit, jednoznačně to zvyšuje bezpečnost města a jeho občanů.

Dokončíme stavbu nové moderní hasičské stanice na místě bývalého zahradnictví.

Projekt domovníci se osvědčil a přispěl ke zklidnění problematické lokality v Hornické ulici, budeme v něm pokračovat a bude-li nutné, tak jej budeme rozšiřovat do dalších městských domů.

Správa městského majetku

Teplárna díky obezřetnému rozvoji dnes může spalovat uhlí, biomasu i plyn a tak dodávat teplo za nejnižší cenu v regionu. Chceme to nejen udržet, ale budeme se zabývat dalšími možnostmi jejího rozvoje, především výrobou čisté energie a výrobou vodíku. Cílem však musí být udržitelná ekonomika a teplo pro Ostrovské domácnosti za co nejnižší ceny.

Budeme podporovat instalaci fotovoltaických panelů na střechy městských budov.

Nebudeme investovat do nesmyslných a megalomanských projektů, které by navíc v budoucnu městu přinesly jen vysoké náklady na provoz.

Dokončíme rekonstrukci objektu Myslivna, kde vzniknou nové městské byty. Část vyčleníme i pro nové lékaře, které město potřebuje.

Budeme hledat a připravovat další možnosti rozvoje výstavby nových bytů i rodinných domů.

Ostrov bude zase ZAHRADNÍM MĚSTEM. Zasadíme se o výsadbu keřů i stromů vhodných do města.

Včasné a dostatečné sbírání odpadků, sekání trávy, parkové úpravy, čištění chodníků a komunikací a hrabání listí považujeme za naprostou samozřejmost. Využijeme na tyto práce jak lidi z úřadu práce, tak vězně odsouzené za lehké delikty.

Zřídili jsme nová parkoviště na Jáchymovské ulici. Postavíme nová parkovací stání v Družební ulici

Provedeme revizi všech možností parkování ve městě tak, aby se dalo případně jednoduchými opatřeními rozšířit počty parkovacích stání - na starém náměstí jsme takto za téměř nulové náklady získali přes 7 nových parkovacích míst.

Opravíme i zbytek chodníků a silnic, budeme stále preferovat celkovou opravu před "záplatováním".

Zaměříme také pozornost na místní části, na kanalizaci potřebuje připojit i Vykmanov. Budeme i nadále naslouchat přáním obyvatel místních částí.

Také chceme, aby ve všech ostatních bývalých obcích bylo funkční dětské hřiště a klidné místo pro posezení.

Budeme řešit vjezd na staré město, tedy lokalitu "U Brány". Nejde jen o parkoviště, které neodpovídá potřebám, ale také o vjezd na Staré náměstí.

Budeme pokračovat v opravě pohledové zdi, chceme se zaměřit i na sanace historických sklepů pod Bílým dvorem

Zrealizujeme rekonstrukci komunikace ve Vykmanově.

Připravíme a nejlépe z dotace provedeme renovaci sběrného dvora.

Stranou nezůstane ani areál č.p. 175 u zastávky U Jídelny, kde bude provedena celková revitalizace a vytvořeny prostory pro nové drobné podnikání. Mohly by zde také vzniknout prostory na pronájem pro občany na uskladnění věcí, které se dnes často uskladňují v garážích. Podobně jako je tomu v pořadu Válka skladů.


Výchova, vzdělávání, kultura a využití volného času

Zlepšíme připojení našich škol na vysokorychlostní internet.

Postupně zajistíme rekonstrukci páteřních rozvodů ZŠ Májová a ZŠ Masarykova.

Dále se budeme věnovat úpravě zahrad MŠ pro dětské hry a environmentální výchovu.

Prostory v Domě kultury chceme poskytnout kulturním spolkům, klubům, nositelům kultury. Své místo by také měli mít v DK kromě fotografů i senioři, filatelisté, amatérští filmaři a mnoho dalších zájmových skupin.

Nemá smysl stavět megalomanskou sportovní halu, když už jednu halu ve městě máme. Proto se zasadíme o přestavbu sportovní haly u gymnázia tak, aby pokud to bude možné, zůstala v majetku tělovýchovné jednoty.

Podpoříme dobrovolnické spolky a pomůžeme s konáním akcí, které vzniknou z jejich činnosti.

Budeme pokračovat v projektu nového víceúčelového sálu pro Základní uměleckou školu.

Za klášterním areálem bude nový skatepark a pump track včetně dráhy pro in-line brusle.


Sociální politika a bydlení

Nepřipustíme zřízení dalších ubytoven pro sociálně nepřizpůsobivé.

Budeme usilovat o zřízení Re-use centra, což je prostor, kam občané budou moci odevzdat věci, pro které již nemají využití, ale někomu jinému by se mohly hodit.

Domov pro seniory na Hlavní ulici byl zanedbáván, přitom si zaslouží generální rekonstrukci. Tu prosadíme.

Budeme pokračovat v projektu "Anděl na drátě". Každý senior, který o to bude mít zájem, dostane bezpečnostní hodinky zdarma.

Sociální služby ve městě mají sloužit především nám, Ostrovákům, proto prosadíme, aby měli přednost při přijímání naši občané.

Chceme zřídit funkční služby osobní asistence, neboť zdravotně či jinak znevýhodnění spoluobčané potřebuji podat pomocnou ruku i v každodenním životě. Potřebují osvětu a náš upřímný zájem.

Budeme garantovat, že vybrané nájemné z městských bytů bude použito i nadále výhradně na jejich opravy a rekonstrukce.

Připravíme pozemky mezi Penny Markety pro výstavbu bytových domů, přivedeme k hranici pozemků nezbytné sítě včetně tepla.

Budeme rozvíjet projekt SENIOR EXPRESS, který se osvědčil. Jedno vozidlo začne také zajíždět do nemocnice v Karlových Varech.

Senior express bude pro jízdy v Ostrově zdarma.

Pro děti ze Kfel budeme i nadále podporovat školní autobus.


Podpora podnikání

U podlimitních zakázek budeme v rámci platné legislativy preferovat spolehlivé místní podnikatele a živnostníky, protože oni dávají práci Ostrovákům.

Udržíme kratší splatnost faktur proplácených městem místním podnikatelům.

Opravíme silnici k průmyslové zóně a dokončíme zde chodník.

Zrealizujeme opravu areálu č.p.175 u zastávky u jídelny. Vzniknou zde místa pro stávající podnikatele i pro start nových podnikatelských aktivit.


Životní prostředí

Budeme dále připravovat lokality pro nové zahrádky. V našem městě se jedná o tradiční volnočasové aktivity a není důvod tyto aktivity více nepodporovat.

Zrealizujeme revitalizaci zeleně na Hlavní ulici, bude kvést od jara do podzimu.

Budeme i nadále budovat nové nádrže na zachytávání a využívání bazénové a dešťové vody.

Chceme zkusit vysadit na území města minilesy pro zlepšení mikroklimatu v Ostrově i pro využití volného času.

Ve spolupráci s památkáři budeme usilovat o zřízení bludiště v zámeckém parku.

Budeme pokračovat ve výsadbě nových alejí ve městě a okolí.

Chceme podporovat cyklodopravu a prověříme možnosti sdílených kol.


Řízení města

Základem je nezadlužené město. Chceme i nadále při městském hospodaření používat rozum a šetrné nakládání s městskými financemi, jsou to vaše peníze.

Úřad bude řízen efektivně, bez zbytečného navyšování počtu úředníků.

Prosadíme tam, kde to jde, on-line komunikaci přes internetové formuláře městského úřadu, podpoříme zavádění elektronických podpisů pro občany města.

Budeme se zabývat možnostmi úspor na hromadných nákupech licencí software pro město a všechny příspěvkové organizace.

Prioritu bude mít příprava projektů pro čerpání z dotačních možností pro rozvoj města a nízké zatížení městské pokladny.

I nadále se budeme u klíčových rozhodnutí pro naše město ptát na názor občanů.


Zdravotnictví


Chceme přilákat praktické lékaře i ambulantní specialisty, kteří v Ostrově chybí, nebo v budoucnu budou chybět.

Budeme formou stipendia motivovat studenty gymnázia pro studium na lékařských fakultách s podmínkou budoucího působení v Ostrově.

Ve spolupráci s vlastníky polikliniky budeme usilovat o její rekonstrukci a bezbariérový přístup u hlavního vchodu.


Doprava


MHD - provedeme revizi linek městských busů tak, aby co nejvíce vyhovovaly Vám, občanům města.

Chceme pokračovat v rekonstrukci ulic a vnitrobloků. Zaměříme se na Družební, Horskou, Kollárovu a Lidickou.


Cestovní ruch


Budeme investovat do rekonstrukce historických a kulturních památek v majetku našeho města.

Chceme zrealizovat opravu Loveckého zámečku.

Na Starou radnici zřídíme plnohodnotný bezbariérový přístup.


ODS Ostrov ® 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky